Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


obchodní společnosti

Ing. Jiří Ondra – ARNO

se sídlem Lázeňská 329, 763 14  Zlín
 

IČ: 14655365, DIČ: CZ460412431

 

Zapsané na  Úřadě města Zlína – živnostenském úřadě jako orgánu věcně a místně příslučné podle § 3 zákona č. 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech, na základě ohlášení volné živnosti podle § 74 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb. a podle § 46 zákona č. 71/67 Sb vydalo živnostenský list fyzické osobě dne 17.9.1992 pod spisovou značkou: ZL - L/č. j. 2406 /92-F

 

Korespondenční adresa pro doručování zboží, reklamací, písemností a dalších dokumentů nebo zásilek je:

 

ARNO obuv, Lázně 490, 763 14  Zlín – Kostelec

 

Kontaktní telefonní číslo sloužící jako zákaznická linka: +420 577 915 036 (v době od 8 – 18 hod)

 

OZNAMUJEME, ŽE POČÍNAJE 1.3.2017 VSTUPUJEME DO SYSTÉMU EET, proto prohlašujeme, že:

"Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejdéle do 48 hodin." Platí pro náš eshop i prodejnu. Zákazník současně souhlasí s tím, že při nákupu on-line přes e-shop mu bude účtenka s unikátními kódy doručena od dopravní společnosti v závislosti na tom, kterého dopravce zákazník vybere, nebo v elektronické podobě mailem po vyplacení finanční částky obchodníkovi.

 

 1. Úvodní ustanovení
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.arno.cz (dále též jen „e-shop“). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího  a kupujícího.
 2. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.  Zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „NOZ“)
 3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
 4. Odchylná ustanovení od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek
 5. Ustanovení obchodní podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce nebo v jiném jazyce, jestliže se na tom Kupující s Prodávajícím předem výslovně dohodnou.
 6. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny ve webovém rozhraní obchodu v průběhu objednání zboží. Je tak po celou dobu návštěvy webového rozhraní obchodu umožněna jejich archivace, reprodukce, uchování a opakované zobrazení Kupujícím. Kupující bere na vědomí a zavazuje se v průběhu objednání zboží obchodní podmínky u sebe uchovat pro pozdější opakované zobrazení.

 

 1. Kupní smlouva
 1. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky.
 2. Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové rozhraní obchodu, kupní smlouva vzniká doručením kupujícím v rámci e-shopu řádně vyplněné, potvrzené a odeslané objednávky prodávajícímu (dále jen „objednávka“)
 3. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených NOZ je ve smyslu ustanovení § 1726 NOZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) NOZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
 4. Prodávající je povinen neprodleně kupujícímu potvrdit obdržení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce. Současně je prodávající povinen zaslat kupujícímu znění těchto obchodních podmínek.
 5. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
 6. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

 

 1. Specifikace zboží a cena zboží
 1. Veškerá prezentace zboží a služeb umístěna na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 2. Označení a název zboží včetně popisu jeho hlavních vlastností je u každého zboží uveden přímo ve webovém rozhraní e-shopu.
 3. Webové rozhraní e-shopu obsahuje také informace o ceně zboží a to včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu na rámec ceny zboží náklady na dodání zboží kupujícímu.
 4. Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

 

 1. Platební podmínky
 1. Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby z těchto variant:

a)    platba dobírkou při dodání zboží  - kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti (případně platební kartou u kurýrní přepravní služby) při převzetí zásilky k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží. Úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží.

b)    platba předem převodem na bankovní účet číslo 1401950319/0800 vedený u společnosti Česká Spořitelna a.s. dále jen „účet kupujícího“ - kupní cena bude uhrazena kupujícímu bezhotovostním platebním stykem. Kdy kupující se zavazuje při platbě použít uvedeného variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

c)    platba v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Lázně 490, 763 14  Zlín – Kostelec v otevírací době pondělí až pátek 9 – 18 a v sobotu od 9 – 12 hodin.

 1. Prodávající je oprávněn v případech, které sám vyhodnotí například na základě průběhu minulých objednávek a platební schopnosti, požadovat platbu předem i u objednávek, kde kupující vybral jinou formu úhrady kupní ceny.
 2. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 1. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Splatnost u platby na účet předem je stanovena na čtrnáct dní. Po uplynutí této lhůty, když nebude prokázán ze strany kupujícího převod finančních prostředků, má prodávající právo od kupní smlouvy jednostranně odstoupit a vrátit předmětné zboží zpět do prodeje pro další kupující.

 

 1. Dodací podmínky a přeprava
 1. Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce přes webové rozhraní obchodu, a to prostřednictvím přepravce, kterého kupující vybere v rámci své objednávky, přičemž má na výběr z těchto možností:
 1. Česká pošta, s. p. – balík do ruky, balík na poštu nebo doporučený balíček (pouze při platbě předem na účet a do váhy 1 kg.)

b)  Geis – kurýrní služba s doručením na adresu až do domu nebo na výdejní místo Geis Point   téměř 500x po celé ČR

c)   Uloženka.cz – více než 320 výdejních míst po celé ČR a Slovensku

d)  Postabezhranic.cz – doručení na území Slovenska, a dalších zemí Evropské Unie.

 1. Zboží bude kupujícímu doručeno nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud nebude kupující schopen zajistit doručení ve stanoveném limitu nebo když bude doručení vyžadovat dohodu s kupujícím, bude prodávající kupujícího co nejdříve kontaktovat e-mailem nebo telefonicky na kontaktní údaje, které kupující uvedl při objednávce.
 2. V případě vícepoložkové objednávky bude objednávka kompletována do společného balíku, který následně bude doručen. Náklady na dodání zboží objednaného v rámci jedné objednávky jsou nezávislé na poštu objednaných kusů (položek). Pokud některá z objednaných položek nebude skladem a bude vyžadováno její naskladnění prodávajícímu, bude prodávající kupujícího kontaktovat s požadavkem na dohodu ohledně doručení zboží dohromady s pozdějším datem dodání nebo doručení zboží, které je skladem zvlášť a dodatečného doručení zboží, které nebylo v době odeslání první části zásilky k dispozici. V takovém případě může prodávající nárokovat na kupujícím úhradu dodatečných nákladů, nad rámec původně uzavřené kupní smlouvy, spojených s odesláním dodatečné zásilky kupujícímu.
 3. Náklady na zabalení a dodání zboží se řídí následujícím přehledem v závislosti na zvolené platbě a doručovací službě. Při objednávkách s hodnotou nad 1500,- Kč jsou všechny volby doručení zdarma. Při objednávkách s nižší celkovou hodnotou platí následující ceny:
 1. Česká pošta, s. p. platba na dobírku při převzetí 140,- Kč
 2. Česká pošta, s. p. platba předem na bankovní účet 140,- Kč
 3. Česká pošta, s. p. platba předem služba „doporučený balíček“ 110,- Kč
 4. Geis Parcel CZ s.r.o. platba na dobírku, nebo platební kartou při převzetí 140,- Kč
 5. Geis Parcel CZ s.r.o. platba na účet předem 110,- Kč
 6. Uloženka.cz platba na dobírku hotově nebo kartou při převzetí 90,- Kč
 7. Pošta bez hranic (UPS Slovensko) platba na dobírku při převzetí 150,- Kč
 8. Pošta bez hranic (UPS Slovensko) platba předem na účet u Slovenské FIO banky 120,- Kč
 1. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.
 2. Prodávající zboží před jeho dodáním zabalí a označí způsobem dohodnutým v kupní smlouvě případně způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému způsobu dodání a užívání.
 3. Vyžaduje-li to povaha zboží nebo určuje-li takovou povinnost výslovně příslušná kogentní právní norma, je prodávající povinen jako součást dodávky dodat kupujícímu takovou dokumentaci a doklady vztahující se k dodávanému zboží, které jsou nutné k převzetí a užívání zboží.
 4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při doručení.
 5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání poručení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy
 1. Ustanovení tohoto článku číslo VI. obchodních podmínek se vztahují výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu „spotřebitel“, je tím míněn kupující, který je spotřebitelem.
 2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 3. Nejedná-li se o případ uvedený v článku 2 tohoto odstavce či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustavením § 1829 odst. 1 NOZ právo od kupní smlouvy odstoupit a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů od dodání poslední položky z objednávky.  Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodní podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího arno@arno.cz.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. VI./3  obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Spotřebitel zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží v původním obalu, které od něho obdržel. Náklady na vrácení předmětného zboží prodávajícímu nese v takovém případě spotřebitel. Kupující se zavazuje, že zašle zpětnou zásilku jako balík bez dobírky. Pokud bude vrácené zboží na dobírku. Prodávající zásilku nepřeveme.
 5. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky prioritně bezhotovostním převodem na bankovní účet. Spotřebitel uvede číslo účtu při vracení zboží na formulář poskytovaný prodávajícím, případně elektronicky na e-mailovou adresu prodávajícího arno@arno.cz. Jestliže spotřebitel z nějakého důvodu preferuje jiný způsob vrácení částky za vrácené zboží, je nutné se na tom s prodávajícím předem dohodnout.
 6. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
 7. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 8. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 9. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu vynaložené finanční prostředky - kupní cenu bez zbytečného odkladu a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 10. V souladu s příslušným ustanovením NOZ sděluje prodávající spotřebiteli, že spotřebitel je oprávněn (nikoliv však povinen) využít pro odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek vzorový formulář, který je součástí obchodních podmínek.

 

 1. Nároky z vad zboží
 1. Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
 2. Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými ustanoveními NOZ (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ)
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době kdy kupující zboží převzal:
 1.   má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li jednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
 1. Ustanovení uvedená v článku 3. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 4. Bližší podmínky odpovědnosti prodávajícího za vady dodaného zboží, jakož i způsob uplatnění reklamace, reklamační lhůty, nároky kupujícího z vad zboží, jsou detailně upraveny v reklamačním řádu prodávajícího (dále jen „reklamační řád“). V tomto reklamačním řádu jsou rovněž detailněji upraveny nároky kupujícího, který je spotřebitelem, za vad zboží. Uzavřením řádu jsou rovněž detailněji upraveny nároky kupujícího, který je spotřebitelem, z vad zboží. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že se s tímto reklamačním řádem před uzavřením kupní smlouvy detailně seznámil. Na tento reklamační řád byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

 

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran
 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.
 3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy arno@arno.cz. Informaci o vyřízení stížností kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 NOZ

 

 1. Ochrana osobních údajů
 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa fakturační, adresa dodací, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“)
 3. Osobní údaje jsou evidovány v databázi zákazníků prodávajícího po naplnění kupní smlouvy (za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů), a to až do doby, než kupující písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním.
 4. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobně, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravních společností pověřených prodávajícím dodáním zboží, těm budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží viz článku V. odst. 5 Obchodních podmínek.
 5. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze.
 6. Prodávající je registrován jako zpracovatel osobních údajů u UOOU pod registračním číslem: 00046055
 7. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným smlouvám má výlučně prodávající.

 

 1. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů
 1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) z kupní smlouvy je ze zákona příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00  Praha 2. Internetová adresa: http://www.coi.cz. Pravidla včetně webového formuláře na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů a další související informace naleznete na adrese: https://adr.coi.cz.
 2. Další způsob řešení mimosoudního sporu (ADR) je přes bezplatnou pomoc ve sporech Evropské spotřebitelské centrum ČR na adrese http://www.evropskyspotrebitel.cz  kde se dozvíte všechny potřebné informace s odkazem na využití platformy ODR tedy mimosoudního řešení sporů on-line, na adrese http://ec.europa.eu/odr

 

 1. Závěrečná ustanovení
 1. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.
 2. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 5. Kontaktní údaje prodávajícího a adresa pro doručování: ARNO obuv, Lázně 490, 763 14  Zlín, adresa elektronické pošty: arno@arno.cz, telefon: +420 577 915 036
 6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 4. 9. 2017